อิสราเอลเริ่มเปิดรับแพทย์เกษียณอายุ กลับมาช่วยงานในโรงพยาบาลที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก จากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลและสมาคมการแพทย์อิสราเอลระบุในเอกสารเปิดรับสม้ครแพทย์เกษียณอายุว่า “เนื่องจากเกิดปัญหาขาดแคลนแพทย์ ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องกักตัวเพิ่มมากขึ้น

เราจึงขอให้แพทย์เกษียณอายุกลับมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานในโรงพยาบาลอีกครั้ง เอกสารระบุเพิ่มเติมว่านี่เป็นคำสั่งชั่วคราวสำหรับผู้ใดก็ตามที่มีประสบการณ์หลายปีและสามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยบรรดาแพทย์เกษียณอายุจะไม่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องจากพวกเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเพราะอายุมาก เอกสารระบุว่าแพทย์ที่อิสราเอลต้องการมากได้แก่ อายุรแพทย์ แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และกุมารแพทย์ ช่วงหลายวันที่ผ่านมา เราได้รับคำขอที่น่าอบอุ่นใจจากบรรดาแพทย์เกษียณอายุจำนวนมากที่ต้องการกลับมาทำงาน ซึ่งแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในอิสราเอลอุทิศตนมากเพียงใด